Tworzenie formularza typeform za pomocą Logic Apps

26 Aug 2020
Examples

Aby stworzyć formularz najpierw należy przygotować jego definicję w postaci pliku json. Najprostszą metodą jest pobranie definicji istniejącego formularza wykonując zapytanie GET pod adres https://api.typeform.com/forms/<formId> gdzie w miejscu <formId> należy podać identyfikator formularza. Z tak pobranej definicji usuwamy pola id.

Kolejnym krokiem jest wygenerowanie tokena z poziomu konta użytkownika w zakładce Personal tokens umożliwiającego tworzenie formularzy:

Token z uprawnieniami do tworzenia formularzy

Mając wykonane te czynności możemy przejść do częsci zasadniczej czyli wywołania HTTP POST na adres https://api.typeform.com/forms z wykorzystaniem zadania HTTP - Choose a REST API to invoke

Konfiguracja zadania w Log Apps

Po wybraniu zadania ustawiamy:

 • Method na POST
 • URI na https://api.typeform.com/forms
 • nagłówek Authorization na Bearer <personal-token>,
 • oraz body w którym umieszczamy wcześniej przygotowaną definicję formularza.

Konfiguracja zadania w Log Apps

Przykładowa definicja formularza CFP grupy wygląda następująca:

{
 "fields": [
  {
   "properties": {},
   "ref": "0615d4db-3a69-4241-8df6-e19cf0f40d8f",
   "title": "Imię i nazwisko",
   "type": "short_text",
   "validations": {
    "required": true
   }
  },
  {
   "properties": {
    "description": "Jak będziesz popisany"
   },
   "ref": "83537ee4-7fea-4a73-a74c-1971d20f6304",
   "title": "Tagline(tytuł)",
   "type": "short_text",
   "validations": {
    "required": true
   }
  },
  {
   "properties": {},
   "ref": "6ccc0676-af91-4dd7-8413-953c2a58d426",
   "title": "Email",
   "type": "email",
   "validations": {
    "required": true
   }
  },
  {
   "properties": {
    "default_country_code": "PL"
   },
   "ref": "ae867632-2cb5-4ee8-ad85-a115f4b00f69",
   "title": "Telefon kontaktowy",
   "type": "phone_number",
   "validations": {
    "required": true
   }
  },
  {
   "properties": {},
   "ref": "6eea5984-f273-4e8a-9164-825389cba877",
   "title": "Bio",
   "type": "long_text",
   "validations": {
    "required": true
   }
  },
  {
   "properties": {},
   "ref": "80d0695d-9b6b-4443-a1b2-10c4bc882c0b",
   "title": "Twój LinkedIn",
   "type": "website",
   "validations": {
    "required": false
   }
  },
  {
   "properties": {},
   "ref": "551407f3-449b-4e89-85dd-a205e9bc62f5",
   "title": "Twój Twitter",
   "type": "website",
   "validations": {
    "required": false
   }
  },
  {
   "properties": {},
   "ref": "5b82571a-0dbc-45b4-bbd0-75e9ef6acc28",
   "title": "Inna Twoja strona",
   "type": "website",
   "validations": {
    "required": false
   }
  },
  {
   "properties": {
    "description": "Jakby się dało, to w proporcjach 1:1 ;)"
   },
   "ref": "f72cf5e8-fa0a-41d6-a270-331956d43df7",
   "title": "Zdjęcie profilowe",
   "type": "file_upload",
   "validations": {
    "required": true
   }
  },
  {
   "properties": {},
   "ref": "6de7c0f9-e951-45ba-98a2-fb9cec9848cf",
   "title": "Tytuł sesji",
   "type": "short_text",
   "validations": {
    "required": true
   }
  },
  {
   "properties": {},
   "ref": "3a5a2015-ef95-4f6b-9968-04b2e7fa9d47",
   "title": "Krótki opis sesji",
   "type": "long_text",
   "validations": {
    "required": true
   }
  },
  {
   "properties": {
    "allow_multiple_selection": false,
    "allow_other_choice": false,
    "choices": [
     {
      "label": "15 min",
      "ref": "d66f9c12-4474-421f-bdf0-79abed2a3fca"
     },
     {
      "label": "30 min",
      "ref": "9cb59522-eacc-4441-b12b-2c646d4df67a"
     },
     {
      "label": "45 min",
      "ref": "e2dd3bce-dbf8-455b-88dc-0a685274187e"
     },
     {
      "label": "60 min",
      "ref": "c6c3fa55-ef07-40ee-bb68-01e5522c9e66"
     }
    ],
    "randomize": false,
    "vertical_alignment": true
   },
   "ref": "79983597-68cb-491b-87ba-c3277b93c284",
   "title": "Długość sesji",
   "type": "multiple_choice",
   "validations": {
    "required": true
   }
  },
  {
   "properties": {
    "allow_multiple_selection": false,
    "allow_other_choice": false,
    "choices": [
     {
      "label": "200",
      "ref": "fa8745f1-1677-4c8a-b3a8-bd54d34f093d"
     },
     {
      "label": "300",
      "ref": "3057b898-66db-4c39-9f0a-9e90da15ad81"
     },
     {
      "label": "400",
      "ref": "5c8a8295-45ec-4f71-9001-b5d37ad8db34"
     }
    ],
    "description": "- 200 - Intermediate material. Assumes 100-level knowledge and provides specific details about the topic.\n\n- 300 - Advanced material. Assumes 200-level knowledge, in-depth understanding of features in a real-world environment, and strong coding skills. Provides a detailed technical overview of a subset of product/technology features, covering architecture, performance, migration, deployment, and development.\n\n- 400 - Expert material. Assumes a deep level of technical knowledge and experience and a detailed, thorough understanding of topic. Provides expert-to-expert interaction and coverage of specialized topics.",
    "randomize": false,
    "vertical_alignment": true
   },
   "ref": "10e2a2cf-28d0-4bec-84af-da5e9126ba15",
   "title": "Poziom sesji",
   "type": "multiple_choice",
   "validations": {
    "required": true
   }
  }
 ],
 "settings": {
  "are_uploads_public": false,
  "is_public": true,
  "is_trial": false,
  "language": "pl",
  "meta": {
   "allow_indexing": false
  },
  "progress_bar": "proportion",
  "show_progress_bar": true,
  "show_typeform_branding": true
 },
 "thankyou_screens": [
  {
   "attachment": {
    "href": "https://images.typeform.com/images/rwHFbTuxH9ne",
    "properties": {},
    "type": "image"
   },
   "properties": {
    "button_mode": "reload",
    "button_text": "again",
    "share_icons": false,
    "show_button": false
   },
   "ref": "103b1ee2-9f54-4bc8-b800-953c865f03e3",
   "title": "Dzięki!\n\nNa grupie odbędzie się głosowanie na sesje!"
  },
  {
   "properties": {
    "share_icons": false,
    "show_button": false
   },
   "ref": "default_tys",
   "title": "Udało się! Twoje informacje zostały przesłane."
  }
 ],
 "theme": {
  "href": "https://api.typeform.com/themes/rqYVKG"
 },
 "title": "@{triggerBody()?['title']}",
 "type": "form",
 "welcome_screens": [
  {
   "properties": {
    "button_text": "Start",
    "show_button": true
   },
   "ref": "1664a2c2-2674-4db9-8786-f48880e1cd9a",
   "title": "@{triggerBody()?['welcome-screen-details']}"
  }
 ],
 "workspace": {
  "href": "https://api.typeform.com/workspaces/DEwVv8"
 }
}

W definicji tej znajdują się dwa parametry dynamicznie ustawiane po stronie Log Apps. Są to:

 • "title": "@{triggerBody()?['title']}",
 • "welcome_screens.title": "@{triggerBody()?['welcome-screen-details']}"

których to wartości mogą wyglądać tak: CFP - [ONLINE] 43 spotkanie Microsoft Azure User Group Poland i Zgłoszenia sesji na 43 spotkanie Microsoft Azure User Group Poland\n\nData: 09 października od 18:00\nMiejsce: Online odpowiednio, a są przekazywane jako parametry wywołania Logic Apps.

Share It:
Tagi:

Autor

image
Krzysztof Madej

To jakieś bio

Do góry