Tworzenie formularza typeform do głosowania bazującego na odpowiedziach udzielonych w ramach innego formularza

15 Sep 2020
Examples

W tym manualu znajdziesz informacje

 • jak wykorzystać szablony Liquid w Logic App
 • jak pobrać odpowiedzi udzielone do formularza typeform

Trigger Http

Tworzymy nowy Logic App z triggerem Http w którym oczekujemy na wejściu formId formularza z którego będziemy pobierać odpowiedzi, tytuł nowego formularza oraz informacje umieszczane na pierwszym stronie formularza:

{
	"formId": "gsmgXXSu",
  "title": "Głosowanie na sesje na 42 spotkanie Microsoft Azure User Group Poland",
	"welcome-screen-details": "Wybór należy do Ciebie!\nGłosowanie na sesje podczas 42 spotkania Microsoft Azure User Group Poland\n\nData: 09 września od 18:00\nMiejsce: Online"
}

Treść tego jsona możemy wykorzstać to wygenerowania schematu oczekiwanego jsona dla triggera. Lub wykorzystać poniższy.

{
  "properties": {
    "formId": {
      "type": "string"
    },
    "title": {
      "type": "string"
    },
    "welcome-screen-details": {
      "type": "string"
    }
  },
  "type": "object"
}

Pobranie odpowiedzi z formularza typeform

Aby pobrać odpowiedzi z formularza należy wywołać zapytanie HTTP GET na adres https://api.typeform.com/forms/<formId>/responses z wykorzystaniem zadania HTTP - Choose a REST API to invoke gdzie ustawiamy:

Konfiguracja zadania Logic Apps do odczytu wiadomości

 • Method na GET
 • URI na https://api.typeform.com/forms/<formId>/responses gdzie ‘formId` pobieramy z triggera
 • nagłówek Authorization na Bearer <personal-token> - token musi mieć Read responses scope

Konfiguracja tokena do odczytu wiadomości

Ekstrakcja danych z odpowiedzi

W tym kroku wykorzystamy szablon Liquid aby wydzielić dane których potrzebujemy do zbudowania formularza dla głosowania. A są to:

 • imię i nazwisko
 • czas trwania sesji
 • poziom sesji
 • tytuł sesji
 • opis sesji

Aby wykorzystać szablon Liquid w Logic apps nalezy dodać dodać go do Integration Acount. Szczegółowy opis znajduje się tutaj.

Kiedy szablon jest już wgrany sama konfiguracja zadania Liquid jest bardzo prosta. Z zadań Liquid wybieramy Tranform JSON to JSONa następnie wpisujemy jako Content body z zadania w którym pobraliśmy odpowiedzi, a jako Map wskazujemy wcześniej wgrany plik. Sam szablon wygląda następująco:

Wybór zadania Liquid

{
'papers' : [

]
}

Konfiguracja zadania pobierającego dane z odpowiedzi

Pisząc szablon na względzie że w Logic Apps dane wejściowe trafiają do właściwości content i dlatego należy w szabloni użyć content.items zamiast items, co ma znaczenie prze debugowaniu szablonu lokalnie. Podanto w szablonie korzystam z apostrofu zamiast cudzysłowia, ponieważ w przypadku tego drugiego występuje błąd przy przetwarzaniu danych wejściowych jeśli w ich treści znajduje się cudzysłów.

Budowa treści formularza w opraciu o dane pozyskane z odpowiedzi

W tym kroku również posłużymy się szablonem Liquid (zadanie Tranform JSON to JSON), tak więc podobnie jak wcześniej należy wgrać go przez Integration Account. W szablonie mapujemy każdy rekrod z kolekcji do indywidualnej strony na której wyświetlamy informacje o sesji, oraz do strony na której głosujemy na wybrane sesje.

{
{
'fields': [
  {
    "title": "Za chwilę zapoznasz się z opisami sesji, a następnie otrzymasz możliwość zagłosowania na dwie z nich.",
    "ref": "d37c0f54-2427-45c3-9da8-e1a682f0042e",
    "properties": {
      "button_text": "Continue",
      "hide_marks": false
    },
    "type": "statement"
  },

  {
    'title': 'Na, które sesje głosujesz? MASZ DWA GŁOSY!',
    'ref': 'ccf7d0a3-0fd6-497b-816a-fee1542e35b0',
    'properties': {
      'description': 'Wybierz mądrze!',
      'randomize': true,
      'allow_multiple_selection': true,
      'allow_other_choice': false,
      'vertical_alignment': true,
      'choices': [
      
      ]
    },
    `validations`: {
      `required`: true,
      `min_selection`: 1,
      `max_selection`: 2
    },
    `type`: `multiple_choice`
  }
]
}

Konfiguracja zadania tworzącego treść formularza

Stworzenie formularza

W ostatnim kroku tworzymy formularz wykorzystując wcześniej utworzony json:

{
 "fields": @{body('Vote_fields')['fields']},
 "settings": {
  "are_uploads_public": false,
  "is_public": true,
  "is_trial": false,
  "language": "pl",
  "meta": {
   "allow_indexing": false
  },
  "progress_bar": "proportion",
  "show_progress_bar": true,
  "show_typeform_branding": true
 },
 "thankyou_screens": [
  {
   "attachment": {
    "href": "https://images.typeform.com/images/5wiGh2PYKXyW",
    "properties": {},
    "type": "image"
   },
   "properties": {
    "button_mode": "reload",
    "button_text": "again",
    "share_icons": false,
    "show_button": false
   },
   "ref": "c1ad6960-d547-48c2-91bc-ad2c97005bdb",
   "title": "Dzięki!\n\nDo zobaczenia na spotkaniu!\n\nPrzy okazji sprawdź nasze nowe miejsce do dyskusji zamiast grupy na FB 😎⬇️\n\n[*https://github.com/AzureCommunityPL/group/discussions*](https://github.com/AzureCommunityPL/group/discussions)"
  },
  {
   "properties": {
    "share_icons": false,
    "show_button": false
   },
   "ref": "default_tys",
   "title": "Udało się! Twoje informacje zostały przesłane."
  }
 ],
 "theme": {
  "href": "https://api.typeform.com/themes/qHWOQ7"
 },
 "title": "@{triggerBody()?['title']}",
 "type": "form",
 "welcome_screens": [
  {
   "attachment": {
    "href": "https://images.typeform.com/images/8ZTgZWCqn7eA",
    "properties": {},
    "type": "image"
   },
   "properties": {
    "button_text": "Start",
    "show_button": true
   },
   "ref": "290bb413-4f1a-4dba-9d53-48e44ce76403",
   "title": "@{triggerBody()?['welcome-screen-details']}"
  }
 ],
 "workspace": {
  "href": "https://api.typeform.com/workspaces/k9Jbqi"
 }
}

w body tym przekazujemy

 • pola utworzone w poprzednim kroku - "fields": @{body('Vote_fields')['fields']},
 • treść ekranu powidatlnego - ‘“title”: “@{triggerBody()?[‘welcome-screen-details’]}”’
 • tytuł formularza - ‘“title”: “@{triggerBody()?[‘title’]}”,’

Sam sposób tworzenia formularza znajduje się tutaj.

Share It:
Tagi:

Autor

image
Krzysztof Madej

To jakieś bio

Do góry